TXIKUNG

Txikung literalment es tradueix com a energia vital (Txi) i treball (kung). Per tant, el txikung és el treball del cos per mobilitzar l’energia.

El Txikung és el fruit d’una llarga evolució al llarg dels mil·lenis de la història de la Xina, que incorpora en cada etapa diferents enfocaments, cadascun relacionat amb el context social, científic i religiós del moment, enriquit per les característiques personals de cada mestre.

Tot i la varietat de Txikung existent en la cultura xinesa (medicina/Kung-Fu), totes les variants tenen un propòsit comú, una mateixa finalitat, el cultiu energètic intern.